Certyfikaty

Wysokie kwalifikacje pracowników, wieloletnie doświadczenie i duże możliwości wykonawcze WYTWÓRNI SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK pozwalają naszym klientom na stawianie najwyższych wymagań w stosunku do jakości i asortymentu produkowanych przez nas sprężyn.

Rozumiemy potrzeby i oczekiwania klientów WYTWÓRNI SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK oraz konsekwentnie dążymy do ich zaspokajania, a nawet wykraczania ponad te oczekiwania. Poza stabilną jakością sprężyn, potwierdzaną badaniami we własnym laboratorium kontroli jakości, służymy klientom specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w wielu aspektach związanych z naszymi wyrobami.

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001, zaangażowanie pracowników oraz przyjęte podejście procesowe, pozwala nam na podnoszenie skuteczności i efektywności organizacji oraz umożliwia oferowanie naszym klientom sprężyn o wyjątkowo korzystnej relacji jakości do ceny.

Tak sformułowana przez nas Polityka Jakości jest podstawą wszelkich działań WYTWÓRNI SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK.

Realizujemy ją między innymi poprzez:

  • Ciągłe poszerzanie asortymentu produkowanych sprężyn;
  • Rozwijanie dobrej współpracy z naszymi partnerami;
  • Polepszanie procesu produkcyjnego;
  • Unowocześnianie parku maszynowego o specjalistyczne urządzenia i oprzyrządowanie.
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Sformułowanie Polityki Jakości oraz określenie celów przedsiębiorstwa to wymagania Systemu Jakości PN-EN ISO 9001. Od początku roku 2001 wdrażaliśmy system zgodny z ISO 9001. Dwanaście miesięcy prac wdrożeniowych zakończone zostało audytem certyfikującym, a w marcu 2002 r. otrzymaliśmy CERTYFIKAT, potwierdzający zgodność funkcjonującego Systemu Jakości z normą ISO 9002. Przez kolejne lata, zgodnie ze zmieniającymi się normami ISO serii 9000, system nasz został dostosowany do normy PN-EN ISO 9001:2001, a następnie ISO 9001:2015.

W odstępach rocznych w firmie prowadzone są audity nadzoru, a w odstępach trzyletnich audity recertyfikacyjne. Zapewnia to utrzymanie i doskonalenie systemu jakości.

Aktualny certyfikat potwierdzający zgodność naszego systemu z ww. normami został wydany przez angielską jednostkę certyfikującą DAS Ceertification i jest ważny do 16 lipca 2022 roku.

Certyfikat WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ

Uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001 traktowane jest przez naszą firmę jako zobowiązanie do utrzymania wysokiej jakości produkowanych sprężyn, otwartość firmy wobec klientów i początek drogi do szerokiego programu działań zmierzających do doskonalenia systemu zapewnienia jakości.

Realizacja tych założeń tworzy wizerunek firmy, która została zauważona i doceniona nie tylko przez klientów, ale również przez regionalne władze samorządowe. W dowód uznania profesjonalizmu, wiedzy i umiejętności pracowników, solidności w realizacji zamówień oraz dbałości o satysfakcję klienta, 11 grudnia 2002 r. Wytwórnia Sprężyn Grześkowiak otrzymała Certyfikat „Wielkopolska Jakość 2002”. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało przez Wielkopolski Instytut Jakości.