Obróbka cieplna

Wszystkie sprężyny wyprodukowane w naszej firmie podlegają obróbce cieplnej zgodnie z wymaganiami dla danego gatunku materiału. Dzięki zastosowaniu atmosfery obojętnej przy hartowaniu i odpuszczaniu zapewniamy czystą powierzchnię ulepszanych cieplnie elementów.

Wykończenie powierzchni

W kooperacji z naszym usługodawcą oferujemy galwaniczne cynkowanie lub czernienie. Na życzenie klienta możemy sprężyny malować również metodą proszkową lub katoforezy.