Jakość

Zapewnienie jakości wyrobów

W celu zapewnienia maksymalnej zgodności produkowanych wyrobów z oczekiwaniami klientów, wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy w naszej firmie system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2009.

Ważnym ogniwem systemu jakości jest utworzona w naszej firmie już wiele lat temu komórka kontroli jakości. Wyposażona jest w urządzenia do wykonywania wszelkiego rodzaju pomiarów geometrycznych sprężyn ale przede wszystkim w nowoczesne, sterowane za pomocą komputera, urządzenia pozwalające na badanie charakterystyk sprężyn.

Na życzenie klienta do wyrobów dołączamy zaświadczenie o jakości potwierdzające zgodność wykonania sprężyn z oczekiwaniami klienta.