Sprężyny

Sprężyny naciskowe

Jak sugeruje nazwa, sprężyny naciskowe zapewniają opór wzdłuż osi, gdy wystepuje siła ściskająca. Spreżyny te, uważane są za najbardziej wydajne, pod względem magazynowania energii, a także jako jedne z najbardziej wszechstronnych.