Firma

Forma prawna

Jesteśmy spółką działającą pod nazwą Wytwórnia Sprężyn Grześkowiak spółka jawna.

Historia

Firma nasza powstała w roku 1981. Od momentu powstania firmy, produkcja sprężyn była podstawowym obszarem działalności. Początkowo była to firma jednoosobowa założona przez Mieczysława Grześkowiaka. Sprężynami zajmował się już wcześniej pracując w jednym z największych zakładów w Ostrowie. Sprężyny były również tematem jego pracy dyplomowej.

W ciągu kolejnych lat firma rozszerzała działalność zatrudniając stopniowo coraz więcej osób – obecnie zatrudniamy ok. 50 pracowników.

Stopniowo do działalności firmy włączyli się Eugenia Grześkowiak – żona, Mariusz Grześkowiak – syn, a także córka Iwona Wendt jako pełnomocnik ds. systemu jakości.

Jesteśmy więc firmą rodzinną.

W dniu 30.12.2016 nastąpiło przekształcenie dotychczasowej formy działalności spółki ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową.

Zakres działalności

Produkcja sprężyn to nasz podstawowy obszar działalności. Firma nasza wykonuje wszelkiego rodzaju sprężyny z drutu patentowanego w zakresie średnic drutu 0,2÷ 16,0 mm oraz z drutów sprężynowych nierdzewnych. Wykonujemy także sprężyny z taśm sprężystych oraz innych materiałów – w zależności od uzgodnień z Klientem. W zakresie naszej produkcji znajdują się również sprężyny talerzowe.

Stosujemy materiały producentów zarówno polskich, jak i zagranicznych – szwedzkich, hiszpańskich, niemieckich i innych.

Prowadzimy również doradztwo w zakresie doboru sprężyn do konkretnego wyrobu. Dzięki zastosowaniu programów komputerowych do obliczeń charakterystyk możemy w sposób sprawny dobrać sprężynę o zadanych parametrach.

Polityka jakości

Wysokie kwalifikacje pracowników, wieloletnie doświadczenie i duże możliwości wykonawcze Wytwórni Sprężyn Grześkowiak pozwalają naszym klientom na stawianie najwyższych wymagań w stosunku do jakości i asortymentu produkowanych przez nas sprężyn.

Rozumiemy potrzeby i oczekiwania klientów Wytwórni Sprężyn GRZEŚKOWIAK oraz konsekwentnie dążymy do ich zaspokajania, a nawet wykraczania ponad te oczekiwania. Poza stabilną jakością sprężyn, potwierdzaną badaniami we własnym laboratorium kontroli jakości, służymy klientom specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w wielu aspektach związanych z naszymi wyrobami.

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001, zaangażowanie pracowników oraz przyjęte podejście procesowe pozwala nam na podnoszenie skuteczności i efektywności organizacji oraz umożliwia oferowanie naszym klientom sprężyn o wyjątkowo korzystnej relacji jakości do ceny.

Przyjęta strategia rozwoju zapewnia utrzymanie dotychczasowej pozycji firmy, sukcesywną poprawę warunków pracy, stopniowe wzbogacanie i unowocześnienie parku maszynowego, zwiększenie wydajności, długoletnią współpracę z klientami i dostawcami.

Otwieramy się na ekologiczne rozwiązania w przemyśle, inwestujemy w odnawialne źródła energii i proekologiczne systemy ogrzewania.